Treffend Advies heeft in samenwerking met ICT Works het volgende stappenplan ontwikkeld voor de realisatie van het informatiehuis:

Stap 1:

Breng de status van het informatiehuis in kaart

Iedere zorginstelling heeft een informatiehuis. We brengen in kaart hoe uw situatie op dit moment is. U krijgt zicht op de situatie van het hele huis, maar ook van de onderdelen en de samenhang daartussen.

Ook komt hierin aan de orde wat de wensen zijn en welke focus de zorginstelling heeft en wil hebben. Een onderzoek waarbij we met betrokken deskundigen in gesprek gaan.

Stap 2:

Opstellen van een transitiedocument

Het onderzoek brengt duidelijkheid in de huidige situatie, maar vooral geeft dit aan de richting die de organisatie in wil slaan.

Op basis van die keuzes wordt een scenario schets gegeven. Een schets die kan variƫren van een totaalaanpak tot het optimaliseren van specifieke informatiekamers.

Een moment waarop de zorginstelling kan kiezen. Herkennen we onszelf, herijken van impliciete keuzes, beoordelen of we een volgende stap gaan zetten.

Stap 3:

Projectmanagement

De gemaakte keuzes uit het transitiedocument worden in de praktijk uitgevoerd via een projectmatige aanpak. In deze aanpak is genoeg ruimte voor het bijstellen van de route, want voortschrijdend inzicht is belangrijk om mee te kunnen nemen. De zorgsector staat namelijk nooit stil.

Stap 4:

Borging van behaalde resultaten

Eigenlijk is dit een simultaan proces met stap 3. Ons motto is 'borgen vanaf de start'. Eigenaarschap en toepassen van verandermanagement is fundamenteel. De resultaten gaan direct voor je werken.

Stap 5:

Beheer van het informatiehuis

Na bouwen en opleveren is beheer voor iedere huiseigenaar noodzakelijk. Wij verzorgen de overdracht van het beheer naar de ICT leverancier naar keuze, of de eigen beheer afdeling.

Het informatiehuis brengt de informatievoorziening op een hoger peil. Deze aanpak wil, onafhankelijk van leveranciers of systeem, bijdragen aan een beter inzicht, versterken van effectiviteit en efficiency; kortom de toegevoegde waarde versterken.