De huidige zorgmarkt stelt hoge eisen aan de zorginstellingen die hun diensten aanbieden. Verkopen gebeurt op een markt waar je volumecontracten afsluit met zorgkantoren, gemeentes en zorgverzekeraars. Vervolgens wordt door de zorg- en dienstverlening aan cliënten de opbrengst gerealiseerd . Naast de betrouwbare en professionele inzet van de zorg bepaalt de kostprijs van de geleverde zorg of je succesvol bent in de markt.

Hoge verwachtingen ten aanzien van van de moderne zorginstelling:

  • Goede en professionele dienstverlening
  • Goede informatievoorziening rondom cliënten
  • Goede informatievoorziening rondom medewerkers
  • Efficiënt kunnen roosteren en plannen
  • Accurate productieverantwoording
  • Accurate financiële administratie

Sturing, verantwoordelijkheid en eigenaarschap op zo laag mogelijk niveau