INFORMATIE EN ZORG

De zorgmarkt is steeds in beweging. Er zijn steeds veranderingen op het gebied van financiering, kwaliteit, inkoopeisen en samenwerking met derden, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, apothekers en leveranciers. Om in te kunnen spelen op deze veranderingen is het informatiehuis ontwikkeld in samenwerking met Treffend Advies.

Instellingen hebben de ambitie om de zorg continue te verbeteren en tegelijkertijd de plicht om het zorgbedrijf op een goede manier in te richten en te (be-)sturen.

Indicatoren die hierin een belangrijk rol spelen zijn:

(Berenschot, Benchmark Care 2018)

De gegevensvastlegging en informatievoorziening zijn de sleutels voor inzicht en sturing in de dagelijkse zorgpraktijk.

Informatie voorziening kun je zien als een robuust gebouw op een stevig ICT fundament om te wonen en te werken in een gezonde omgeving.

Voor een gezonde bedrijfsvoering wordt de inrichting van gegevensvastlegging, de benodigde informatievoorziening en samenhang in sturing opgezet en aangepast naar inzicht en rendementen.

Dit resulteert in antwoorden op vragen zoals:

  • Produceer ik binnen de bandbreedtes van de zorginkoop
  • Hoe ontwikkelt mijn zorguitvoering ten opzichte van de inkoopafspraken
  • Welke producten typeren mijn zorgaanbod en hoe profijtelijk zijn deze
  • Past mijn personele inzet bij de (ontwikkeling van de) zorgvraag
  • Kan ik al sturen en bijsturen voordat de financiĆ«le kwartaalcijfers beschikbaar zijn
  • Hoe geef ik aantoonbare cijfers bij mijn invulling van de zorg aan financiers
  • Is het kwaliteitskader te combineren met de zakelijke en digitale aansturing van mijn organisatie
  • Zijn mijn systemen digitaal ingericht en doorontwikkeld
  • Is de informatiebehoefte voldoende en in samenhang opgezet en beschikbaar

Het informatiehuis stelt u in staat om datgene dat wordt vastgelegd te gebruiken voor sturing en besturing.